Archives

Tag Archive for: ‘food4bees’

Imkers uit Spoordonk en Liempde mogen honing ‘biologisch’ noemen

Ook Nederlandse honing mag voortaan ‘biologisch’ genoemd worden. De imker moet dan wel aan een aantal strenge eisen voldoen. In Liempde en Spoordonk lukt dit al.

Stralend presenteerde Toon van den Oord (67) maandagavond zijn eerste potje biologische honing aan ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. Van den Oord imkert al 30 jaar aan de Nieuwendijk bij Spoordonk, op de rand van natuurgebied de Kampina. Maar niet eerder mocht hij het woord ‘biologisch’ op zijn etiketten zetten.

Nu wel. De stichting Skal, die in Nederland streng waakt over de betrouwbaarheid van biologische producten, heeft inmiddels 3 Brabantse imkers gecertificeerd. Meer erkenningen zitten in de pijplijn.

Veel moeite
“Ik hecht er heel veel waarde aan om een zo goed mogelijk voedselproduct op tafel te zetten”, zei Van den Oord, die van beroep biologisch veehouder is. Hij heeft er samen met een groep imkers veel moeite voor gedaan om zijn honing voortaan biologisch te mogen noemen. Behalve de eer levert het certificaat hem ook een hogere verkoopprijs op, aldus Van den Oord. Hij denkt aan een verdubbeling van de vraagprijs. Genoeg klanten zouden 10 in plaats van 5 euro voor een pond honing willen betalen als ‘biologisch’ op het etiket staat.

Skal eist van de imker een zo natuurlijk mogelijke werkwijze. Dat gaat ver, er mag bijvoorbeeld alleen biologische verf op de bijenkasten gesmeerd worden. Daarnaast moet de imker aantonen dat zijn bijen de honing halen in een gebied waar weinig of geen landbouwgif gebruikt wordt.

Doorbraak
Het was Nederlandse imkers lang een doorn in het oog dat buitenlandse honing wel als ‘biologisch’ in de winkel stond terwijl de eigen honing zo niet genoemd mocht worden. Overleg met Skal heeft vorig jaar tot een doorbraak geleid. Imkers moeten voortaan zelf aantonen dat hun bijen nectar verzamelen in een natuurlijk gebied. Dat is naast Toon van den Oord ook Eric van Oijen gelukt.

Deze Liempdse imker presenteerde zijn eerste biologische honing vrijdag aan de ambassadeurs van Stichting Food4Bees, een organisatie die zich inzet voor betere voedselgebieden voor bijen.

 

klik hier voor het gehele artikel

Bloemen voor bijen in Het Groene Woud

Door het verdwijnen van stuifmeel- en nectarleveranciers, zoals bloeiende bomen, struiken en kruiden, zijn de leefomstandigheden van de bijen helaas verslechterd. Dit geldt zowel voor de honingbij als voor de wilde bij. Om de situatie te verbeteren, introduceerde Streekfonds Het Groene Woud een project om meer struiken en bomen aan te planten die structureel bijdragen aan het leveren van stuifmeel en nectar. Dit zijn een van de belangrijkste voedingsstoffen voor bijen. Het project wordt uitgevoerd door stichting Food4Bees. Heb jij een stuk grond ter beschikking en zou je graag aan het project willen bijdragen? Neem dan contact op!

In februari jl. deed Streekfonds Het Groene Woud een oproep naar organisaties die interesse hebben om het bijenproject uit te voeren. Er zijn verschillende aanmeldingen gekomen, waaronder van stichting Food4Bees. Stichting Food4Bees is als burgerinitiatief vanuit Oirschot en Liempde opgericht voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bestuivende insecten. Ze is dan ook verheugd dat Streekfonds Het Groene Woud deze verbeteractie heeft geïnitieerd en financieel mogelijk maakt.

Het project
Maar wat staat er precies te gebeuren binnen dit project? In Het Groene Woud, aan de randen van dorpen en steden en in het agrarisch landschap, worden pleisterplaatsen voor bijen gerealiseerd. Op een pleisterplaats is het goed zoemen voor een bij. Er komen bloeiende planten en er is ook nestgelegenheid voor wilde bijen. Het project geeft een stimulans aan de leefomstandigheden!

Help jij mee?
Stichting Food4Bees is op zoek naar grondeigenaren die aan dit project willen bijdragen. Heb je grond ter beschikking die (meerjarig) ingericht kan worden als pleisterplaats voor de bij? Dan komt Food4bees graag met je in contact. Er zijn vouchers beschikbaar waarmee je de planten kunt verkrijgen. Het gaat hier om inheemse bloeiende bomen en struiken. Daarnaast krijg je ook deskundig advies over de aanleg en het beheer. Om de leefomstandigheden van bijen daadwerkelijk te verbeteren, zijn er wel enkele voorwaarden verbonden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met stichting Food4Bees via info@food4bees.nl  of 0499-379785. De klus wordt gezamenlijk aangepakt!

Stichtingscoördinator Eric van Oijen is naast zijn activiteiten voor Food4Bees bezig met de omschakeling naar gecertificeerd biologisch imker. Toon van den Oord, eveneens van Food4Bees, zal ook in het voorjaar van 2016 omgeschakeld zijn en behoren tot de eersten in Nederland.

Vara’s Vroege Vogels radio heeft Eric van Oijen hierover geïnterviewd en dit is uitgezonden op zondag 14 februari.

Het interview is na te luisteren op de website van Vroege Vogels:
klik hier om te luisteren naar de radio uitzending

Bijeenkomst kwaliteitsimpuls leefgebied bijen Hart van Brabant

 

Op maandag 2 november aanstaande organiseert de Food4Bees kring Hart van Brabant een brede bijeenkomst over het leefgebied van de bij in de regio Hart van Brabant.
Een ieder die betrokken is bij de bij, zoals gemeenten, landeigenaren, particulieren, hoveniers, imkers, natuurorganisaties, agrariërs et cetera, is hiervoor van harte uitgenodigd.

Aanleiding bijeenkomst
Op dit moment wordt er een projectplan geschreven om de leefomstandigheden voor de bestuivende insecten zoals bijen en vlinders in Hart van Brabant structureel en duurzaam te verbeteren. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verbetering van de biodiversiteit waarde creëert. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de noodzaak voor dit plan, de stand van zaken en vragen we uw input. U kunt participeren met uw eigen idee en dat verbinden met andere initiatieven. Dit projectplan wordt medio december aan de gemeenten in Hart van Brabant, Provincie Noord-Brabant en andere betrokkenen aangeboden in het kader van ‘Meerjarenprogramma Bijenimpuls 2015 – 2018’.
Daarnaast is het natuurlijk een prima gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken.

Programma
17.30 – 18.30: Ontvangst met een broodje
18.30 Opening door de dagvoorzitter Vincent van Rijsewijk
18.40 Inleiding ‘Hart van Brabant – Bijenland’ door Eric van Oijen, Stichting Food4Bees
19.00 Toelichting werkgroepen ‘Leefgebied’ en ‘Waardecreatie’
19.10 Uitwerking diverse thema’s in groepen
20.00 Centrale terugkoppeling en discussie
20.30 Afsluiting

De avond vindt plaats in Theater De Boemel (Spoorzone), Burg. Brokxlaan 8-76, 5041 SB in Tilburg (www.theaterdeboemel.nl).

Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@food4bees.nl met als onderwerp ‘2 november’.
Uw komst en inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet namens de initiatiefnemers Food4Bees Kring Hart van Brabant:

Vincent van Rijsewijk

Initiatiefnemers Food4Bees Kring Hart van Brabant:
Eric van Oijen, Bestuurslid Stichting Food4Bees, imker
Dion Heerkens, Coöperatie Bels Lijntje
Gert Brunink, Nachtburgemeester, bioloog
Victor Retel Helmrich, Voorzitter Biodiversiteitsteam Goirle
Rob van Dijk, Gemeente Tilburg
Ronald Kusters / Bas Dielen, Brouwers Groenaannemers
Elly Vermaat, RijkenVermaat
Rob Vereijken, Educatie en Advies, Helicon
Jos Römgens, imker
Judith van Loon, PR en Communicatie
Vincent van Rijsewijk, PEP Business Creators BV / MAGNEET

Nu ook Kring Tilburg van Food4Bees

Bijen hebben het moeilijk in Tilburg. En zij niet alleen; alle insecten die bloemen bestuiven hebben gemerkt dat het aanbod van geschikte bloemen erg is teruggelopen.

We willen graag dat honingbijen, hommels en vlinders voldoende voedsel kunnen vinden, zodat ze zich ook weer optimaal voortplanten.
De Kring Tilburg van Food4Bees stimuleert dat de leefomgeving verbetert waardoor deze bloembestuivende insecten weer volop voorkomen in en rond de stad.

Het eerste project van de Kring Tilburg is ‘Bee-o-topen’. Het speelt zich af in het gebied van de Piushaven en Moerenburg. Dit mooie gebied kan veel aantrekkelijker gemaakt worden voor de bestuivers. Het beheer en de inrichting van het gebied wordt aangepast. Ook worden hier een daar planten ingezaaid die voor fraaie bermen gaan zorgen met planten die ook nog veel voeding voor de insecten leveren.

De Kring Tilburg van Food4Bees is voorjaar 2015 opgericht. Allerlei initiatieven op dit gebied in Tilburg, juicht de Kring toe. Laat weten welke ideeën je zelf hebt. De Kring kan meedenken hoe je je plannen kunt realiseren. Uiteindelijk moeten de maatregelen leiden tot meer biodiversiteit, en daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Voor meer informatie over de Kring Tilburg Food4Bees:

e-mail: kring.tilburg@food4bees.nl
website: www.food4bees.com/kring-tilburg

 

 

Biologisch imkeren

Tijdens de Groene Ruimte Experience op de HAS Den Bosch hebben Karin van Dueren den Hollander docent van de HAS en Eric van Oijen van Food4Bees een workshop gegeven over biologisch imkeren.

Daarbij is vooral gekeken naar het voedselaanbod voor de bijen en de biologische herkomst daarvan.

Impressies van de dag en van de workshop zijn te zien op de website van de HAS:

http://www.hashogeschool.nl/nieuws/groene-ruimte-experience-2015-waar-leiden-wij-studenten-eigenlijk-voor-op

Met op die pagina ook een link naar:
http://www.hashogeschool.nl/biologisch-imkeren-brabant-mogelijk

Food4Bees Ambassadeursdag op Landgoed Baest

De bijensterfte in Brabant is dramatisch hoog. Een belangrijke oorzaak is dat er voor insecten zoals de honingbij te weinig en minder voedzaam voedsel in het buitengebied te vinden is. Veel insecten zijn erg belangrijk voor het bestuiven van gewassen. Indirect wordt hiermee de voedselvoorziening voor de mens ernstig bedreigt.

Brabantse bestuurders onderkennen het probleem en gaan helpen. Regionale bestuurders hebben dinsdag 16 april 2013 op Landgoed Baest in Oirschot met elkaar afgesproken dat ze initiatieven gaan stimuleren, die de leefomgeving voor bestuivende insecten verbeteren.

Samen vanuit ieder zijn of haar eigen kennis of organisatie. De locatie Landgoed Baest is speciaal gekozen. Landgoed Baest wordt ingericht als kenniscentrum voor de bijen. Het houdt praktisch onderzoek naar de oorzaken en wat er tegen de bijensterfte gedaan kan worden.

De ambassadeurs “aan tafel met de bijen” van Food4Bees.

ambassadeurs food4bees

foto: Jan Appels

 

Vlnr. Aat Rietveld (vice-voorzitter Nederlandse Bijen Vereniging), Roland Pessers (manager Landgoed Baest), Jan Hak (voorzitter Brabants Particulier Grondbezit), Jan Baan (directeur Brabants Landschap), Toon van den Oord (voorzitter Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud), Dhr. J.H.L. van de Mortel (voorzitter van het bestuur van Stichting Landgoed Baest), Peter Glas (Watergraaf Waterschap De Dommel en voorzitter Unie van Waterschappen), Herman van Ham (bestuurder ZLTO-LTO Omgevingsbeleid), Jan Verhoeven (wethouder gemeente Oirschot namens burgemeester Ruud Severijns), Kees Laarhoven (Natuurmonumenten en namens regio-directeur Christ Rijnen), Ger van den Oetelaar (voorzitter Streekrekening Het Groene Woud) en Nol Verdaasdonk (directeur Brabantse Milieufederatie). Niet op de foto waren de ambassadeurs Wim van de Donk (commissaris van de Koning provincie Noord Brabant), Frederike Praasterink (lid college van bestuur HAS Den Bosch) en Marc Mulders (kunstenaar).

 

Stichting Food4Bees is in 2012 gestart als burgerinitiatief die organisaties laat samenwerken met als doel het leefgebied van bestuivende insecten te verbeteren.

Bijenbastion op Beers’ landgoed Baest
Bijenredders verzameld bij een rij bijenkasten op landgoed Baest: vlnr Harry Hoppenbrouwers  (actief voor landgoed Baest), de drie Food4Bees-bestuursleden Linda Bierings, Eric Sessink en Eric van Oijen (Imker in Liempde), en landgoedmanager Roland Pessers. foto: Irene Wouters

 

Geplaatst op

OIRSCHOT – De Oirschotse stichting Food4Bees wil een onafhankelijk bijen- kenniscentrum vestigen op landgoed Baest bij Middelbeers. Dat kan de levenskansen vergroten van bijenvolken die nu onvoldoende voedsel vinden.

Een eenvoudige manier om bijen te helpen, is het inzaaien van nectar- of pollenleverende ‘drachtplanten’ tussen akkers en op andere reststroken. Iedereen die een lapje grond heeft, kan zo eenvoudig meehelpen om het probleem aan te pakken.

Eric Sessink en imker Linda Bierings uit Oirschot organiseerden met steun van de gemeente eerst een bijencongres, waarbij de problematiek regionaal in kaart werd gebracht. Niet veel later volgde de oprichting van Stichting Food4Bees, als een burgerinitiatief.

Binnen drie jaar wil de stichting met hulp van de provincie de basis leggen voor het kenniscentrum op Baest. Het moet op den duur zonder steun kunnen bestaan en onafhankelijk zijn.

De benoeming in april van bekende Brabantse bestuurders tot ambassadeur van de stichting moet er ook een Brabantbreed initiatief van maken.

Eindhovens Dagblad, op dit artikel rust copyright.
12