Archives

Tag Archive for: ‘insecten’

Rond de Piushaven zijn een flink aantal borden geplaatst die voorbijgangers er op wijzen dat het gebied speciaal is ingericht voor ‘bloembestuivende insecten’.

Met name bijen kunnen moeilijk aan voedsel komen in de stad. Om die reden zaaide de stadsimker vorig jaar nog illegaal terreinen in.

Om de insecten beter te voeden zijn nu drie delen aangewezen (het Piushavengebied, Terrein Watergemaal en Moerenburg) waar speciaal planten werden ingezaaid die a) voor fraaie bermen  zorgen en B) ook nog veel voeding voor de insecten leveren.

Het project werd mogelijk gemaakt door de stichting Food4Bees en de provincie.

Klik hier voor het origineel artikel

 

Insecticide heeft gevolgen voor oppervlaktewater

Persbericht van de Universiteit Utrecht
2 mei 2013

Wetenschappers luiden de internationale noodklok
Superinsecticide Imidacloprid heeft dramatische gevolgen voor
insectenrijkdom in en om het water

Er vliegen de laatste jaren steeds minder insecten rond. Uit onderzoek van
de Universiteit Utrecht blijkt dat er een verband is tussen het
superinsecticide imidacloprid en de afname van de insectenrijkdom in het
oppervlaktewater. Wetenschappers luiden de internationale noodklok: “Met
een strengere norm alleen komen we er niet. Dit insecticide is zo
schadelijk en blijft zo lang in het milieu dat een internationaal verbod
zeker op zijn plaats is”.

Insecticide heeft gevolgen voor oppervlaktewater
Imidacloprid is in ruim tien jaar tijd uitgegroeid tot het meest gebruikte
insecticide ter wereld. Er wordt jaarlijks 20.000 ton geproduceerd en
verspreid over het land om plaaginsecten en insecten die plantenziekten
overbrengen in de landbouw of in de achtertuin te bestrijden. Het middel
wordt echter op zo’n grote schaal gebruikt, spoelt gemakkelijk uit en het
is zo giftig en breed werkend dat zijn dodelijke uitwerking niet beperkt
blijft tot de plaaginsecten in akker of achtertuin. Onderzoek van het
Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit
Utrecht brengt aan het licht dat het gebruik van imidacloprid zeer
negatieve impact heeft op de insectenrijkdom en andere ongewervelde
diertjes in en om het oppervlaktewater.

Slimme koppeling van meetgegevens
Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben voor het eerst twee
langjarige sets van meetgegevens van de Waterschappen op een slimme manier
aan elkaar weten te koppelen om te kijken wat de impact van imidacloprid
is voor het leven in het Nederlandse oppervlaktewater. “We zien een sterk
verband tussen de normoverschrijding van imidacloprid in het
oppervlaktewater en de verminderde aanwezigheid van aquatische insecten”
aldus Jeroen van der Sluijs. Het middel blijkt grote negatieve gevolgen te
hebben voor ecosystemen in oppervlaktewater. Op bijna de helft van het
aantal plekken waar de afgelopen acht jaar in Nederland gemeten is zit er
te veel imidacloprid in het water. “Op die plekken vonden we gemiddeld
drie keer minder ongewervelde diertjes dan in water dat wel aan de norm
voldoet.”

Internationaal verbod
In de rest van Europa, de VS en Japan wordt ook ingezien dat de negatieve
gevolgen van o.a. imidacloprid groot zijn en is er een beleidsdebat gaande
over het mogelijk verbieden van neonicotiniode-insecticiden. Europa
besloot eerder deze week het gebruik in voor bijen aantrekkelijke gewassen
in te perken. Van der Sluijs: “We hopen dat we met ons onderzoek nog
duidelijker kunnen maken dat dit veel te breed werkende gif ernstige
gevolgen heeft voor de insectenrijkdom van onze planeet. We zetten daarmee
nogal wat op het spel voor dat handje vol plaaginsecten waar de landbouw
mee worstelt.  Daarom zou het op internationaal niveau zo snel mogelijk
moeten worden uitgebannen.”

Tessa van Dijk, Marja van Staalduinen en Jeroen van der Sluijs schreven
een artikel over dit onderzoek wat gepubliceerd is in PLOS ONE. Het
onderzoek werd mogelijk gemaakt door een gift van Stichting Triodos
Foundation dat een speciaal fonds heeft ingesteld voor onafhankelijk
onderzoek naar de gevolgen van deze omstreden groep van insecticiden.

Meer informatie
·         Bericht op de website
·         Lees het artikel op de website van PLOS ONE
·         Jeroen van der Sluijs

Evelien Harmsen, Communicatieadviseur Faculteit geowetenschappen, 030-253
5116, e.harmsen@uu.nl.
B.g.g. Perscommunicatie Universiteit Utrecht, (030) 253 3550,
perscommunicatie@uu.nl.