Archives

Tag Archive for: ‘bijeenkomst’

Bijeenkomst kwaliteitsimpuls leefgebied bijen Hart van Brabant

 

Op maandag 2 november aanstaande organiseert de Food4Bees kring Hart van Brabant een brede bijeenkomst over het leefgebied van de bij in de regio Hart van Brabant.
Een ieder die betrokken is bij de bij, zoals gemeenten, landeigenaren, particulieren, hoveniers, imkers, natuurorganisaties, agrariërs et cetera, is hiervoor van harte uitgenodigd.

Aanleiding bijeenkomst
Op dit moment wordt er een projectplan geschreven om de leefomstandigheden voor de bestuivende insecten zoals bijen en vlinders in Hart van Brabant structureel en duurzaam te verbeteren. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verbetering van de biodiversiteit waarde creëert. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de noodzaak voor dit plan, de stand van zaken en vragen we uw input. U kunt participeren met uw eigen idee en dat verbinden met andere initiatieven. Dit projectplan wordt medio december aan de gemeenten in Hart van Brabant, Provincie Noord-Brabant en andere betrokkenen aangeboden in het kader van ‘Meerjarenprogramma Bijenimpuls 2015 – 2018’.
Daarnaast is het natuurlijk een prima gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken.

Programma
17.30 – 18.30: Ontvangst met een broodje
18.30 Opening door de dagvoorzitter Vincent van Rijsewijk
18.40 Inleiding ‘Hart van Brabant – Bijenland’ door Eric van Oijen, Stichting Food4Bees
19.00 Toelichting werkgroepen ‘Leefgebied’ en ‘Waardecreatie’
19.10 Uitwerking diverse thema’s in groepen
20.00 Centrale terugkoppeling en discussie
20.30 Afsluiting

De avond vindt plaats in Theater De Boemel (Spoorzone), Burg. Brokxlaan 8-76, 5041 SB in Tilburg (www.theaterdeboemel.nl).

Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@food4bees.nl met als onderwerp ‘2 november’.
Uw komst en inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet namens de initiatiefnemers Food4Bees Kring Hart van Brabant:

Vincent van Rijsewijk

Initiatiefnemers Food4Bees Kring Hart van Brabant:
Eric van Oijen, Bestuurslid Stichting Food4Bees, imker
Dion Heerkens, Coöperatie Bels Lijntje
Gert Brunink, Nachtburgemeester, bioloog
Victor Retel Helmrich, Voorzitter Biodiversiteitsteam Goirle
Rob van Dijk, Gemeente Tilburg
Ronald Kusters / Bas Dielen, Brouwers Groenaannemers
Elly Vermaat, RijkenVermaat
Rob Vereijken, Educatie en Advies, Helicon
Jos Römgens, imker
Judith van Loon, PR en Communicatie
Vincent van Rijsewijk, PEP Business Creators BV / MAGNEET