Archives

Category Archive for: ‘blog’
Larven van hommels worden kleiner als gevolg van blootstelling aan pesticide

Journal of Applied Ecology

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12205/abstract

Bees are exposed to pesticides when foraging in agricultural areas and growing evidence suggests that such compounds can be harmful to managed and wild populations. Given the economic and ecological importance of bees, and the evidence of widespread population declines, the full impacts of pesticides and their interactions with other stressors in the environment need to be investigated.

Impact of chronic exposure to a pyrethroid pesticide on bumblebees and interactions with a trypanosome parasite
Gemma L. Baron*,
Nigel E. Raine,
Mark J. F. Brown
Article first published online: 19 JAN 2014

DOI: 10.1111/1365-2664.12205

© 2013 The Authors. Journal of Applied Ecology published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of British Ecological Society.

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

 

Het volgende bericht uitgegeven door Natuurbericht.NL:

Robuust netwerk van bestuivende insecten kan opeens instorten

De wereldwijde afname van bijen, hommels en andere bestuivers heeft grote consequenties voor de voedselzekerheid en het behoud van biodiversiteit. Wetenschappers van Wageningen University wijzen er in het gezaghebbende tijdschrift Ecology Letters op dat een verdere verslechtering van de omstandigheden voor bestuivers kan leiden tot een plotseling uitsterven van talloze soorten.

Voor volledig bericht zie: http://www.natuurbericht.nl/?id=12010

Bericht uitgegeven op dinsdag 7 januari 2014

Home4Bees wijnkistje

Het Home4Bees-wijnkistje krijgt door de slimme eenvoudige constructie een nuttig tweede leven.

Het is een broedkamer voor insecten. Met de aanschaf steunt u het werk van Stichting Food4Bees.

Bijen en vele andere insecten spelen een essentiële rol bij het bestuiven van gewassen. Door oorzaken zoals te weinig variatie van voedsel, monocultuur op het platteland en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is de sterfte onder bestuivende insecten enorm.

Naast de honingbij zijn solitaire bijen, hommels, vlinders en andere insecten erg belangrijke bestuivers. Nederland kent meer dan 350 soorten solitaire bijen, waarvan er veel met uitsterven worden bedreigd.

  • Slim hergebruik wijnkistje
  • Van elk verkocht kistje gaat een bijdrage naar projecten van Stichting Food4Bees
  • U draagt bij aan verbeteren biodiversiteit
  • Bestuiven van gewassen, bomen
  • Lespakket voor kinderen en volwassenen
  • Eenvoudig in gebruik
  • Hout is FSC en PEFC gecertificeerd
  • Bewerking is door Zorgboerderij Scheiend Spoordonk (gemeente Oirschot) uitgevoerd

Bekijk het filmpje van het insectenkastje  op onze facebook pagina

 

 

Imkercursus van De Heer Bij online!

Goed nieuws voor iedereen die iets over bijen willen leren. De kinder-imkercursus (ook leuk voor volwassenen) van De Heer Bij staat vanaf gisteren online! Onze eigen LindaBee heeft dit leuke leerzame bijenverhaal samen met de mensen van MoodyDoodle gemaakt. Goed bezig Linda!

De Heer Bij is een denkbeeldig vriendje van Meisje. In het kinderboek Monster en Meisje zit hij in zak en as omdat het zo slecht gaat met de bijen. De Heer Bij is een deftige bij en beschermheer van de bijen. In zijn lange oude leven heeft hij nog nooit zoiets verschrikkelijks meegemaakt. En erger nog…. hij weet niet hoe hij de bijen moet beschermen tegen dit onheil.

Meisje besluit hem te helpen en komt op het lumineuze idee om een website te maken waar ze alle mensen en kinderen van de hele wereld kan vertellen dat de bijen ziek zijn en dat ze gezond eten nodig hebben.  De imkercursus is het resultaat van deze belofte. Veel leer-, lees-, en vooral luisterplezier!

 

Insecticide heeft gevolgen voor oppervlaktewater

Persbericht van de Universiteit Utrecht
2 mei 2013

Wetenschappers luiden de internationale noodklok
Superinsecticide Imidacloprid heeft dramatische gevolgen voor
insectenrijkdom in en om het water

Er vliegen de laatste jaren steeds minder insecten rond. Uit onderzoek van
de Universiteit Utrecht blijkt dat er een verband is tussen het
superinsecticide imidacloprid en de afname van de insectenrijkdom in het
oppervlaktewater. Wetenschappers luiden de internationale noodklok: “Met
een strengere norm alleen komen we er niet. Dit insecticide is zo
schadelijk en blijft zo lang in het milieu dat een internationaal verbod
zeker op zijn plaats is”.

Insecticide heeft gevolgen voor oppervlaktewater
Imidacloprid is in ruim tien jaar tijd uitgegroeid tot het meest gebruikte
insecticide ter wereld. Er wordt jaarlijks 20.000 ton geproduceerd en
verspreid over het land om plaaginsecten en insecten die plantenziekten
overbrengen in de landbouw of in de achtertuin te bestrijden. Het middel
wordt echter op zo’n grote schaal gebruikt, spoelt gemakkelijk uit en het
is zo giftig en breed werkend dat zijn dodelijke uitwerking niet beperkt
blijft tot de plaaginsecten in akker of achtertuin. Onderzoek van het
Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit
Utrecht brengt aan het licht dat het gebruik van imidacloprid zeer
negatieve impact heeft op de insectenrijkdom en andere ongewervelde
diertjes in en om het oppervlaktewater.

Slimme koppeling van meetgegevens
Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben voor het eerst twee
langjarige sets van meetgegevens van de Waterschappen op een slimme manier
aan elkaar weten te koppelen om te kijken wat de impact van imidacloprid
is voor het leven in het Nederlandse oppervlaktewater. “We zien een sterk
verband tussen de normoverschrijding van imidacloprid in het
oppervlaktewater en de verminderde aanwezigheid van aquatische insecten”
aldus Jeroen van der Sluijs. Het middel blijkt grote negatieve gevolgen te
hebben voor ecosystemen in oppervlaktewater. Op bijna de helft van het
aantal plekken waar de afgelopen acht jaar in Nederland gemeten is zit er
te veel imidacloprid in het water. “Op die plekken vonden we gemiddeld
drie keer minder ongewervelde diertjes dan in water dat wel aan de norm
voldoet.”

Internationaal verbod
In de rest van Europa, de VS en Japan wordt ook ingezien dat de negatieve
gevolgen van o.a. imidacloprid groot zijn en is er een beleidsdebat gaande
over het mogelijk verbieden van neonicotiniode-insecticiden. Europa
besloot eerder deze week het gebruik in voor bijen aantrekkelijke gewassen
in te perken. Van der Sluijs: “We hopen dat we met ons onderzoek nog
duidelijker kunnen maken dat dit veel te breed werkende gif ernstige
gevolgen heeft voor de insectenrijkdom van onze planeet. We zetten daarmee
nogal wat op het spel voor dat handje vol plaaginsecten waar de landbouw
mee worstelt.  Daarom zou het op internationaal niveau zo snel mogelijk
moeten worden uitgebannen.”

Tessa van Dijk, Marja van Staalduinen en Jeroen van der Sluijs schreven
een artikel over dit onderzoek wat gepubliceerd is in PLOS ONE. Het
onderzoek werd mogelijk gemaakt door een gift van Stichting Triodos
Foundation dat een speciaal fonds heeft ingesteld voor onafhankelijk
onderzoek naar de gevolgen van deze omstreden groep van insecticiden.

Meer informatie
·         Bericht op de website
·         Lees het artikel op de website van PLOS ONE
·         Jeroen van der Sluijs

Evelien Harmsen, Communicatieadviseur Faculteit geowetenschappen, 030-253
5116, e.harmsen@uu.nl.
B.g.g. Perscommunicatie Universiteit Utrecht, (030) 253 3550,
perscommunicatie@uu.nl.

Food4Bees Ambassadeursdag op Landgoed Baest

De bijensterfte in Brabant is dramatisch hoog. Een belangrijke oorzaak is dat er voor insecten zoals de honingbij te weinig en minder voedzaam voedsel in het buitengebied te vinden is. Veel insecten zijn erg belangrijk voor het bestuiven van gewassen. Indirect wordt hiermee de voedselvoorziening voor de mens ernstig bedreigt.

Brabantse bestuurders onderkennen het probleem en gaan helpen. Regionale bestuurders hebben dinsdag 16 april 2013 op Landgoed Baest in Oirschot met elkaar afgesproken dat ze initiatieven gaan stimuleren, die de leefomgeving voor bestuivende insecten verbeteren.

Samen vanuit ieder zijn of haar eigen kennis of organisatie. De locatie Landgoed Baest is speciaal gekozen. Landgoed Baest wordt ingericht als kenniscentrum voor de bijen. Het houdt praktisch onderzoek naar de oorzaken en wat er tegen de bijensterfte gedaan kan worden.

De ambassadeurs “aan tafel met de bijen” van Food4Bees.

ambassadeurs food4bees

foto: Jan Appels

 

Vlnr. Aat Rietveld (vice-voorzitter Nederlandse Bijen Vereniging), Roland Pessers (manager Landgoed Baest), Jan Hak (voorzitter Brabants Particulier Grondbezit), Jan Baan (directeur Brabants Landschap), Toon van den Oord (voorzitter Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud), Dhr. J.H.L. van de Mortel (voorzitter van het bestuur van Stichting Landgoed Baest), Peter Glas (Watergraaf Waterschap De Dommel en voorzitter Unie van Waterschappen), Herman van Ham (bestuurder ZLTO-LTO Omgevingsbeleid), Jan Verhoeven (wethouder gemeente Oirschot namens burgemeester Ruud Severijns), Kees Laarhoven (Natuurmonumenten en namens regio-directeur Christ Rijnen), Ger van den Oetelaar (voorzitter Streekrekening Het Groene Woud) en Nol Verdaasdonk (directeur Brabantse Milieufederatie). Niet op de foto waren de ambassadeurs Wim van de Donk (commissaris van de Koning provincie Noord Brabant), Frederike Praasterink (lid college van bestuur HAS Den Bosch) en Marc Mulders (kunstenaar).

 

Stichting Food4Bees is in 2012 gestart als burgerinitiatief die organisaties laat samenwerken met als doel het leefgebied van bestuivende insecten te verbeteren.

Wat nu extra aandacht verdient is de watervoorziening bij de bijenkasten. De omstandigheden zijn nu zo dat meiziekte kan optreden: droog weer, veel stuifmeel, jonge bijen die relatief veel broed moeten verzorgen.

Meiziekte is eigenlijk niet iets wat komt door een ziekteverwekker maar kan ontstaan als de jonge bijen veel stuifmeel moeten verwerken om de larven te voeren en er tegelijkertijd te weinig water voorhanden is. Ze kunnen het dan niet verteren en de darmen raken verstopt met stuifmeel. Je ziet de bijen dan krampachtig op de vliegplank lopen met gezwollen achterlijf.

Naast zorgen voor water bij de kasten kan het helpen om verdund suikerwater (1 op 3) op de raten te sproeien. Deze maatregel kun je doen als er meerdere bijen zijn die er last van krijgen.

Bloemencorridor Spoordonk: samenwerken loont

De gezamenlijke inspanning van meerdere organisaties werpen vruchten af.

Het project is met medewerking van het Bio-diversiteitsteam Oirschot (B-Team), BrabantsLandschap, gemeente Oirschot, EcoEnergy, Dorpscafé Spoordonk en Food4Bees – Cel Oirschot in april 2013 van start gegaan. De algehele coördinatie van het project ligt bij het B-Team Oirschot.

Doel van het project is met eenvoudige middelen de biodiversiteit en daarmee het leefgebied voor insecten, vogels en andere dieren te verbeteren. Een rijk bloeiende omgeving is ook goed voor de bij. Met het verstrekken van een gratis zaadmengsel wil Oirschot in het buitengebied de biodiversiteit verbeteren en door meer bloeiende planten tevens ook mooier voor bewoners, bezoekers en toeristen te maken.

Het is een onderdeel van een bredere campagne voor het gehele buitengebied van Oirschot. Als extraatje worden op open plekken in de Broekstraat en Nieuwedijk in Spoordonk lindebomen geplant.

Als een van de partners heeft Food4Bees een adviserende rol, brengt partijen bij elkaar, neemt een deel van de communicatie voor haar rekening en coördineert de grondbewerking.

 

Bijenbastion op Beers’ landgoed Baest
Bijenredders verzameld bij een rij bijenkasten op landgoed Baest: vlnr Harry Hoppenbrouwers  (actief voor landgoed Baest), de drie Food4Bees-bestuursleden Linda Bierings, Eric Sessink en Eric van Oijen (Imker in Liempde), en landgoedmanager Roland Pessers. foto: Irene Wouters

 

Geplaatst op

OIRSCHOT – De Oirschotse stichting Food4Bees wil een onafhankelijk bijen- kenniscentrum vestigen op landgoed Baest bij Middelbeers. Dat kan de levenskansen vergroten van bijenvolken die nu onvoldoende voedsel vinden.

Een eenvoudige manier om bijen te helpen, is het inzaaien van nectar- of pollenleverende ‘drachtplanten’ tussen akkers en op andere reststroken. Iedereen die een lapje grond heeft, kan zo eenvoudig meehelpen om het probleem aan te pakken.

Eric Sessink en imker Linda Bierings uit Oirschot organiseerden met steun van de gemeente eerst een bijencongres, waarbij de problematiek regionaal in kaart werd gebracht. Niet veel later volgde de oprichting van Stichting Food4Bees, als een burgerinitiatief.

Binnen drie jaar wil de stichting met hulp van de provincie de basis leggen voor het kenniscentrum op Baest. Het moet op den duur zonder steun kunnen bestaan en onafhankelijk zijn.

De benoeming in april van bekende Brabantse bestuurders tot ambassadeur van de stichting moet er ook een Brabantbreed initiatief van maken.

Eindhovens Dagblad, op dit artikel rust copyright.