Archives

Author Archive for: ‘Yvonne’

Van oudsher houden beheerders van natuurlijke graslanden rekening met de planten die er groeien. De laatste jaren is er ook steeds meer belangstelling voor insectenvriendelijk grasland-beheer. Voor veel beheerders is het echter lastig om dit toe te passen.
Bij iedere maaibeurt moet een deel van de planten blijven overstaan.
Als rekening wordt gehouden met de planten is vooral het tijdstip van maaien van belang. De gewenste soorten moeten de mogelijkheid hebben zich uit te zaaien en ze moeten er kunnen kiemen. Als je ook rekening wilt houden met de insecten is het van belang dat er zo lang mogelijk in het jaar voedsel aanwezig is. Bloeiende planten van voor- tot najaar leveren nectar en stuifmeel. Vlinders gebruiken alleen nectar, bijen, zweefvliegen en veel andere insecten ook stuifmeel.

Maar voedsel alleen is niet voldoende. Insecten moeten ook de mogelijkheid hebben om zich voort te planten en ze moeten de winter door kunnen komen. Daarvoor is variatie nodig. Plekken die niet jaarlijks worden gemaaid. Als beheerder zoek je naar het juiste tijdstip van maaien. Maai ik niet te vroeg, of juist te laat? Wat laat ik staan en wanneer wordt dat wel mee gemaaid? Ruim 40 beheerders uit het hele land kwamen onlangs naar Friesland, om kennis en ervaring op het gebied van insectenvriendelijk graslandbeheer uit te wisselen.

In het veld en na afloop werd er nog flink doorgepraat over insectenbeheer.
De lezing van Jurgen Couckuyt uit Vlaanderen over “sinusbeheer” sprak erg tot de verbeelding en inspireerde de aanwezigen. Sinusbeheer is een alternatieve manier van gefaseerd maaien, waarbij vrijheid en flexibiliteit sleutelwoorden zijn. In het kort komt sinusbeheer erop neer dat je als beheerder zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak je maait, mits er bij elke maaibeurt maar zo’n 40% van de oppervlakte blijft staan.

Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren overstaan tot en met delen die tot drie of zelfs vier keer toe per seizoen worden gemaaid. Zo is er op elk moment van het jaar voor elk wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken. Tijdens de kennisdag werd vervolgens in de Alde Feanen bekeken hoe deze nieuwe vorm van gefaseerd maaien ingepast zou kunnen worden in het deelgebied de Bolderen. Diverse beheerders gaven na afloop van deze boeiende dag aan dat ze nieuwe ideeën hebben opgedaan en daar in de praktijk graag mee aan de slag willen.

Wilt u meer weten over sinusbeheer en toepasbaarheid in uw terrein, neem dan contact op met De Vlinderstichting.

Tekst: Sietske Rintjema, It Fryske Gea, Anthonie Stip & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling

http://www.natuurbericht.nl/?id=14331&Eid=16018

Australische wetenschappers hebben duizenden honingbijen voorzien van een sensor op hun rug, die hun activiteit meet.
De sensoren brengen in kaart hoe lang de bijen hun hun nest of bijenkorf verlaten, hoe ver ze vliegen op een dag en aan welke pesticiden en andere stoffen de insecten worden blootgesteld.

Met de gegevens die worden verzameld, hopen wetenschappers meer inzicht te krijgen in de wereldwijde bijensterfte die al enkele jaren aan de gang is.

Dat meldt het Australische wetenschappelijke organisatie CSIRO.

Vliegtuig
De sensoren voor de bijen zijn slechts 2,5 bij 4 millimeter groot. Tot nu toe zijn 15.000 bijen in Brazilië en Australië uitgerust met een soort rugzakjes die de chips op hun plek houden.

“De sensoren werken op dezelfde manier als de zwarte doos in een vliegtuig”, verklaart hoofdonderzoeker Paulo de Souza. “Ze voorzien ons van vitale informatie over stressfactoren die de gezondheid van bijen kunnen beïnvloeden.”

Bijenpopulaties over de hele wereld zijn in de afgelopen jaren flink geslonken. De reden van die massale sterfte is nog onduidelijk. “In sommige delen van de wereld kan een gezonde bijenkolonie de ene dag nog perfect functioneren en de volgende dag kunnen alle bijen dood zijn”, verklaart De Souza op BBC News.

Stuifmeel
Door zo veel mogelijk bijen in verschillende gebieden uit te rusten met sensoren, hoopt De Souza te kunnen achterhalen welke factoren een rol spelen bij de wereldwijde bijensterfte. Hij vermoedt dat de insecten het moeilijk hebben door schadelijke stoffen in hun omgeving, ziektes en het verlies aan leefgebieden.

De bioloog heeft ook onderzoekers in andere landen dan Australië en Brazilië gevraagd om mee te werken aan zijn onderzoek en bijen uit te rusten met sensoren. “Geen wetenschapper kan dit raadsel in zijn eentje ontrafelen.”

Voor de insecten brengt het onderzoek wel een nadeel met zich mee. “Bijen die we uitrusten met sensoren kunnen niet zo veel stuifmeel dragen als normaal, maar we komen door dit experiment wel een hoop te weten over hun gedrag.”

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

wetenschappers-rusten-bijen-met-zwarte-doos-.html

Bijen ‘vaccineren’ hun larven onbewust

Bijen zijn in staat om hun ongeboren larven onbewust te vaccineren tegen specifieke ziektes, zo blijkt uit een nieuwe studie.

In de honing die bijen aan hun koningin voeren, belanden vaak kleine hoeveelheden ziektekiemen die de werkers hebben opgepikt.

Deze minuscule hoeveelheden van de bacteriën zorgen ervoor dat de ongeboren larven in het lichaam van de koningin een resistentie ontwikkelen tegen de ziektekiemen.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Pathogens.

Transport
Hoofdonderzoeker Dalial Freitak van Arizona State University deed meer dan tien jaar onderzoek naar vitellogenine. Dat is een eiwit in het lichaam van bijen waaraan ziektekiemen zich binden.

De kleine hoeveelheden ziektekiemen die de koningin binnenkrijgt via de door haar werkers vervaardigde honing, worden door dit eiwit naar de eitjes in haar lichaam getransporteerd. De ongeboren larven worden als gevolg daarvan minder gevoelig voor de bacteriën.

De bevinding dat dat larven als het ware worden gevaccineerd met behulp van vitellogenine, biedt wetenschappers nieuwe mogelijkheden om bijen te beschermen tegen allerlei ziektes.

Vuilbroed
Zelf vaccineren de bijen hun larven onbewust tegen slechts enkele bacteriën met behulp van het eiwit. Maar Freitak hoopt zelf een kunstmatig vaccin te ontwikkelen waarmee hij bijen kan beschermen tegen vuilbroed, een verzamelnaam voor ziektes die soms complete bijenkolonies uitroeien.

“We zijn bezig met een patent voor een vaccin dat we in bijenkorven zouden kunnen introduceren door de werkers ervan te laten eten”, verklaart Freitak op nieuwssite ScienceDaily. “Daarna zouden de bijen in staat zijn om ziektes makkelijker af te schudden.”

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

http://www.nu.nl/wetenschap/4099782/bijen-vaccineren-larven-onbewust.html

 

 

Nu ook Kring Tilburg van Food4Bees

Bijen hebben het moeilijk in Tilburg. En zij niet alleen; alle insecten die bloemen bestuiven hebben gemerkt dat het aanbod van geschikte bloemen erg is teruggelopen.

We willen graag dat honingbijen, hommels en vlinders voldoende voedsel kunnen vinden, zodat ze zich ook weer optimaal voortplanten.
De Kring Tilburg van Food4Bees stimuleert dat de leefomgeving verbetert waardoor deze bloembestuivende insecten weer volop voorkomen in en rond de stad.

Het eerste project van de Kring Tilburg is ‘Bee-o-topen’. Het speelt zich af in het gebied van de Piushaven en Moerenburg. Dit mooie gebied kan veel aantrekkelijker gemaakt worden voor de bestuivers. Het beheer en de inrichting van het gebied wordt aangepast. Ook worden hier een daar planten ingezaaid die voor fraaie bermen gaan zorgen met planten die ook nog veel voeding voor de insecten leveren.

De Kring Tilburg van Food4Bees is voorjaar 2015 opgericht. Allerlei initiatieven op dit gebied in Tilburg, juicht de Kring toe. Laat weten welke ideeën je zelf hebt. De Kring kan meedenken hoe je je plannen kunt realiseren. Uiteindelijk moeten de maatregelen leiden tot meer biodiversiteit, en daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Voor meer informatie over de Kring Tilburg Food4Bees:

e-mail: kring.tilburg@food4bees.nl
website: www.food4bees.com/kring-tilburg

 

 

Planten in de stad Breda

Lezing en wandeling: Planten in de stad Breda

Voor alle bewoners van Breda en omstreken die belangstelling hebben voor de natuur in de directe leefomgeving.

In Breda zijn inmiddels bijna 1000 “wilde”planten geïnventariseerd. Daarmee staat Breda in de top 10 van steden met een grote diversiteit aan wilde planten.

In het boek “Stadsplanten van Breda” staan 150 algemene stadsplanten beschreven naast nog eens 50 planten die om één of andere reden bijzonder zijn in Breda. Erik van der Hoeven, één van de schrijvers van het boek en plantenkenner, zal hier tijdens de lezing meer over vertellen. Tijdens de wandeling door Aad van Diemen, één van de schrijvers van het boek en eveneens een plantenkenner, zullen we veel stadsplanten ‘in het echt’ gaan zien.

Lezing

Datum: Donderdag 4 juni 2015
Aanvang: 20.00 uur;
Plaats: Bibliotheek Centrum, Molenstraat 6
Entree (incl koffie / thee): € 5,00
Kaartverkoop: receptiebalie Bibliotheek Centrum, Vrije Boekhandel en online via www.bibliotheekbreda.nl

Het boek is op deze avond te koop voor € 12,50.

Stadsplantenwandeling door Breda Centrum

Zaterdag 6 juni 2015. Start 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. Start en einde bij de Vrije Boekhandel, Veemarktstraat 40 Deelname aan de wandeling is gratis.

Lezing en wandeling worden georganiseerd door Bibliotheek Breda, Vrije Boekhandel in samenwerking met de Werkgroep stadsplanten Breda. www.stadsplantenbreda.nl

 

lezing_wandeling_stadsplanten_juni2015

 

 

 

 

 

 

Biologische imkerij in Nederland

Vanochtend door Staatssecretaris Dijksma officieel bekend gemaakt.

Gecertificeerd biologisch imkeren in Nederland mogelijk.

Een groep bevlogen imkers, Bionext en Skal hebben er de afgelopen maanden hard aan gewerkt om de wetgeving rond te krijgen.

Een impuls voor de biologische landbouw en hopelijk ook voor het aanbod van biologische bloemen. En daarvan profiteren dan weer alle bestuivende insecten zoals honingbijen, wilde bijen, vlinders en zweefvliegen.

 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/21/biologische-bijenhoning-ook-van-nederlandse-imkers.html

 

Biologische krokussen in bermen     Biologische krokussen in bermen 2

 

 

 

 

Biologisch imkeren

Tijdens de Groene Ruimte Experience op de HAS Den Bosch hebben Karin van Dueren den Hollander docent van de HAS en Eric van Oijen van Food4Bees een workshop gegeven over biologisch imkeren.

Daarbij is vooral gekeken naar het voedselaanbod voor de bijen en de biologische herkomst daarvan.

Impressies van de dag en van de workshop zijn te zien op de website van de HAS:

http://www.hashogeschool.nl/nieuws/groene-ruimte-experience-2015-waar-leiden-wij-studenten-eigenlijk-voor-op

Met op die pagina ook een link naar:
http://www.hashogeschool.nl/biologisch-imkeren-brabant-mogelijk

Vergroten biodiversiteit in Boxtel

Gemeente Boxtel voert een project uit waarbij de biodiversiteit rondom scholen wordt vergroot.

Een van de mogelijkheden is om insectenhotels te plaatsen.
De gemeente Boxtel heeft samen met Eco-groenvoorzieningen uit Liempde een bouwpakket insectenhotel ontworpen.

Dit pakket kunt u met leerlingen in elkaar zetten en zelf vullen met materialen.
Ook wordt er een handleiding bij geleverd welke materialen geschikt zijn voor de verschillende insecten.

Naast deze insectenhotels bestaat ook de mogelijkheid om “vergeten fruitsoorten” te planten op uw school terrein.
Hierbij kunnen soorten geplant worden die eetbare gezonde vruchten opleveren en tevens nectar en stuifmeel leveren voor vlinders en (wilde)bijen.
Soorten als:
Bramen, frambozen, mispel, kweepeer, abricoospruim, hauszwetsche pruim.
Dit zijn soorten die niet al te groot worden en ook in kleine tuinen goed geplant kunnen worden.

 

zijkant insectenhotel