Blog

Europese onderscheiding voor Bee Deals van CLM met begeleiding door Food4bees

 

2015 EUROPEAN BEE AWARD:
Winners announced!
The Dutch project “Bee Deals” from the Centre for Agriculture & Environment wins the 2015 European Bee Award
The runner-up prize goes to the “Czech Bumblebee project” run by Agricultural Research Ltd

Standing from 23 applications, the project “Bee Deals” from the Centre for Agriculture and Environment (CLM) in the Netherlands has emerged as the winner of the 2015 European Bee Award edition. A particularly innovative approach, involving relevant actors (farmers, municipalities, retailers) along the food chain that commit to promoting bee-friendly practices in their daily activities . We have spoken with the coordinator Jenneke van Vliet, to learn more about the goals and roll-out of the project. Click here to read the interview!

 

2015 EU Bee Award – Interview Winner 2015(1)

Save the date!
The 2015 European Bee Award Ceremony and cocktail reception will be hosted by Franc Bogovič MEP, member of the 2015 European Bee Award jury and will take place
On: Wednesday, 9th December 2015
From: 15.00 onwards (15.00 – 18.00 Conference; 18.00 – 20.00 Award Ceremony)
At: Press Club Brussels Europe, rue Froissart 95 – 1000 Brussels
European Bee Award
The European Bee Award was launched for the first time in 2014 by the European Landowners’ Organization and the European Agricultural Machinery Association CEMA with the aim of contributing to the promotion of common solutions for the benefit of biodiversity. The European Bee Award rewards farmers, landowners, land managers or rural entrepreneurs who contribute with an outstanding and innovative project to the protection of bees and other pollinators in the farmed environment.

Bijeenkomst kwaliteitsimpuls leefgebied bijen Hart van Brabant

 

Op maandag 2 november aanstaande organiseert de Food4Bees kring Hart van Brabant een brede bijeenkomst over het leefgebied van de bij in de regio Hart van Brabant.
Een ieder die betrokken is bij de bij, zoals gemeenten, landeigenaren, particulieren, hoveniers, imkers, natuurorganisaties, agrariërs et cetera, is hiervoor van harte uitgenodigd.

Aanleiding bijeenkomst
Op dit moment wordt er een projectplan geschreven om de leefomstandigheden voor de bestuivende insecten zoals bijen en vlinders in Hart van Brabant structureel en duurzaam te verbeteren. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verbetering van de biodiversiteit waarde creëert. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de noodzaak voor dit plan, de stand van zaken en vragen we uw input. U kunt participeren met uw eigen idee en dat verbinden met andere initiatieven. Dit projectplan wordt medio december aan de gemeenten in Hart van Brabant, Provincie Noord-Brabant en andere betrokkenen aangeboden in het kader van ‘Meerjarenprogramma Bijenimpuls 2015 – 2018’.
Daarnaast is het natuurlijk een prima gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken.

Programma
17.30 – 18.30: Ontvangst met een broodje
18.30 Opening door de dagvoorzitter Vincent van Rijsewijk
18.40 Inleiding ‘Hart van Brabant – Bijenland’ door Eric van Oijen, Stichting Food4Bees
19.00 Toelichting werkgroepen ‘Leefgebied’ en ‘Waardecreatie’
19.10 Uitwerking diverse thema’s in groepen
20.00 Centrale terugkoppeling en discussie
20.30 Afsluiting

De avond vindt plaats in Theater De Boemel (Spoorzone), Burg. Brokxlaan 8-76, 5041 SB in Tilburg (www.theaterdeboemel.nl).

Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@food4bees.nl met als onderwerp ‘2 november’.
Uw komst en inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet namens de initiatiefnemers Food4Bees Kring Hart van Brabant:

Vincent van Rijsewijk

Initiatiefnemers Food4Bees Kring Hart van Brabant:
Eric van Oijen, Bestuurslid Stichting Food4Bees, imker
Dion Heerkens, Coöperatie Bels Lijntje
Gert Brunink, Nachtburgemeester, bioloog
Victor Retel Helmrich, Voorzitter Biodiversiteitsteam Goirle
Rob van Dijk, Gemeente Tilburg
Ronald Kusters / Bas Dielen, Brouwers Groenaannemers
Elly Vermaat, RijkenVermaat
Rob Vereijken, Educatie en Advies, Helicon
Jos Römgens, imker
Judith van Loon, PR en Communicatie
Vincent van Rijsewijk, PEP Business Creators BV / MAGNEET

Verdwenen bijensoort bij steilrand op Sallandse Heuvelrug

Bericht uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten & Natuurmonumenten op maandag 21 september 2015

Na een ogenschijnlijke afwezigheid van bijna 40 jaar, is de gele tubebij weer in Nederland gezien.

Op de Sallandse Heuvelrug is deze als verdwenen beschouwde soort waargenomen. Spectaculair, zeker omdat de soort nooit eerder in Overijssel is gevonden en vroeger vooral in Noord-Brabant en Limburg voorkwam.

 
http://www.natuurbericht.nl/?id=14374&Eid=16018

Wij heten u van harte welkom op De Dag van het Fruit

De pas opgerichte stichting Fruitcultuur Brabant presenteert zich op de “Dag van het fruit”, die gehouden wordt op zondag 18 oktober 2015, van 11.00 tot 17.00 uur, in de Philips Fruittuin, Oirschotsedijk 14a, 5651GC Eindhoven.

We laten zien dat er op het gebied van het grootfruit meer is dan de meeste mensen denken, nl. wat er in de supermarkt verkrijgbaar is. U gaat daarna wellicht anders naar onze appels en peren kijken, en voelt u zich gestimuleerd om zelf ook weer vruchtbomen aan te planten.

Een belangrijk onderdeel van het programma is een tentoonstelling van diverse appel- en perenrassen, waarvan er vele in de vergetelheid zijn geraakt. Ook zijn er halfstambomen in pot te koop en daarnaast natuurlijk het fruit zelf en lekkere fruithapjes. Verder zijn er stands met voorlichting over fruit en fruitgebruik, met boeken over de fruitteelt en met gereedschappen en materialen. Op gezette tijden zijn er demonstraties en is er uitleg over het snoeien van fruitbomen.

Hebt u zelf een onbekende oude appel- of perenboom in de tuin staan? Breng wat vruchten mee, dan zullen wij proberen u met de determinatie op weg te helpen. Ook voor muziek wordt gezorgd. De kleinste kinderen tenslotte, kunnen op deze dag genieten van een poppentheater.

De toegang is gratis.

Wij hopen u te zien op deze bijzondere dag!

Stichting Fruitcultuur Brabant

Frans van Beerendonk voorzitter f.beerendonk@home.nl
Jan Zandbergen fruitdeskundige jan@zandbergenfruitbomen.nl

info@fruitcultuurbrabant.nl per01-10-2015 www.fruitcultuurbrabant.nl per01-10-2015

Routebeschrijving:

Komende vanaf de randweg Eindhoven (N2, uit de richtingen Venlo, Nijmegen, ’s Hertogenbosch, Tilburg, Antwerpen en Maastricht): Op de snelweg, volg de borden naar vliegveld Eindhoven. Dit leidt via de N2 naar afslag 29. Neem deze afslag, en vervolg uw weg in de richting van het Crematorium. U bent nu op de Anthony Fokkerweg. Volg deze weg, ga bij het derde verkeerslicht, gerekend vanaf de afslag, rechtsaf (Achtseweg zuid). Neem na ca. 200m, op de rotonde, de eerste afslag. Na ca. 300m bevindt de ingang van de Fruittuin zich aan de rechterkant van de weg.
Komende vanuit Best/Eindhoven centrum: Volg de Boschdijk tot aan de Anthony Fokkerweg, volg de borden richting Crematorium. Ga meteen voorbij het spoorwegviaduct bij de verkeerslichten linksaf (Achtseweg zuid), Neem na ca. 200m, op de rotonde, de eerste afslag. Na ca. 300m bevindt de ingang van de Fruittuin zich aan de rechterkant van de weg.

Lector Bijengezondheid benoemd bij Hogeschool Van Hall Larenstein

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) wordt Karin Steijven per 15 september aangesteld als lector Bijengezondheid.

Karin Steijven promoveert dit najaar aan de universiteit van Würzburg in Duitsland op het onderwerp: ‘Effecten van genetisch gemodificeerde gewassen op bijen’. Tijdens haar studie en overige activiteiten heeft Karin zich verdiept in veel aspecten van bijengezondheid en bijenhouderij waaronder ook de ecologische aspecten hiervan.
De aanstelling van de lector Bijengezondheid vindt plaats naar aanleiding van het in 2013 door het Bijenberaad opgestelde ‘Actieprogramma Bijengezondheid’. Dit actieprogramma  is door de betrokken partijen aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De staatssecretaris heeft vervolgens toegezegd voor een periode van drie jaar een zogenaamde bijenmakelaar mee te willen financieren als schakel tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk.

Staatssecretaris zeer verheugd
Staatssecretaris Dijksma is zeer verheugd over de aanstelling van de bijenlector. “Bijen zijn onmisbaar voor onze natuur en onze voedselproductie. Het is van groot belang dat beschikbare wetenschappelijke kennis om bijengezondheid te bevorderen en bijensterfte tegen te gaan zo goed mogelijk wordt gedeeld. De nieuwe bijenmakelaar kan hier een sleutelrol in gaan spelen”, aldus de staatssecretaris.

Sterk verbindend karakter
De functie van de lector Bijengezondheid heeft een sterk verbindend karakter. De lector vormt een spin in het web tussen onderzoekers, docenten in het groene onderwijs, imkerij-organisaties, natuurbeschermers en andere belanghebbenden. Via praktijkgericht onderzoek draagt  de lector en bijbehorende lectoraat bij aan verbetering van het beroepsgerichte onderwijs en innovatie in de beroepspraktijk.

Bijdrage aan ambitie VHL
Hogeschool  VHL heeft de ambitie de meest duurzame hogeschool van Nederland te worden. Biodiversiteit is in dit kader een van de speerpunten van het toegepast onderzoeksprogramma. De Hogeschool is dan ook blij met deze kans aan dit thema nog meer inhoud te geven via de instelling van dit lectoraat.

Karin Steijven begint 15 september met haar werk. Haar standplaats wordt de locatie Leeuwarden van de Hogeschool.

 

 

Van oudsher houden beheerders van natuurlijke graslanden rekening met de planten die er groeien. De laatste jaren is er ook steeds meer belangstelling voor insectenvriendelijk grasland-beheer. Voor veel beheerders is het echter lastig om dit toe te passen.
Bij iedere maaibeurt moet een deel van de planten blijven overstaan.
Als rekening wordt gehouden met de planten is vooral het tijdstip van maaien van belang. De gewenste soorten moeten de mogelijkheid hebben zich uit te zaaien en ze moeten er kunnen kiemen. Als je ook rekening wilt houden met de insecten is het van belang dat er zo lang mogelijk in het jaar voedsel aanwezig is. Bloeiende planten van voor- tot najaar leveren nectar en stuifmeel. Vlinders gebruiken alleen nectar, bijen, zweefvliegen en veel andere insecten ook stuifmeel.

Maar voedsel alleen is niet voldoende. Insecten moeten ook de mogelijkheid hebben om zich voort te planten en ze moeten de winter door kunnen komen. Daarvoor is variatie nodig. Plekken die niet jaarlijks worden gemaaid. Als beheerder zoek je naar het juiste tijdstip van maaien. Maai ik niet te vroeg, of juist te laat? Wat laat ik staan en wanneer wordt dat wel mee gemaaid? Ruim 40 beheerders uit het hele land kwamen onlangs naar Friesland, om kennis en ervaring op het gebied van insectenvriendelijk graslandbeheer uit te wisselen.

In het veld en na afloop werd er nog flink doorgepraat over insectenbeheer.
De lezing van Jurgen Couckuyt uit Vlaanderen over “sinusbeheer” sprak erg tot de verbeelding en inspireerde de aanwezigen. Sinusbeheer is een alternatieve manier van gefaseerd maaien, waarbij vrijheid en flexibiliteit sleutelwoorden zijn. In het kort komt sinusbeheer erop neer dat je als beheerder zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak je maait, mits er bij elke maaibeurt maar zo’n 40% van de oppervlakte blijft staan.

Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren overstaan tot en met delen die tot drie of zelfs vier keer toe per seizoen worden gemaaid. Zo is er op elk moment van het jaar voor elk wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken. Tijdens de kennisdag werd vervolgens in de Alde Feanen bekeken hoe deze nieuwe vorm van gefaseerd maaien ingepast zou kunnen worden in het deelgebied de Bolderen. Diverse beheerders gaven na afloop van deze boeiende dag aan dat ze nieuwe ideeën hebben opgedaan en daar in de praktijk graag mee aan de slag willen.

Wilt u meer weten over sinusbeheer en toepasbaarheid in uw terrein, neem dan contact op met De Vlinderstichting.

Tekst: Sietske Rintjema, It Fryske Gea, Anthonie Stip & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling

http://www.natuurbericht.nl/?id=14331&Eid=16018

Australische wetenschappers hebben duizenden honingbijen voorzien van een sensor op hun rug, die hun activiteit meet.
De sensoren brengen in kaart hoe lang de bijen hun hun nest of bijenkorf verlaten, hoe ver ze vliegen op een dag en aan welke pesticiden en andere stoffen de insecten worden blootgesteld.

Met de gegevens die worden verzameld, hopen wetenschappers meer inzicht te krijgen in de wereldwijde bijensterfte die al enkele jaren aan de gang is.

Dat meldt het Australische wetenschappelijke organisatie CSIRO.

Vliegtuig
De sensoren voor de bijen zijn slechts 2,5 bij 4 millimeter groot. Tot nu toe zijn 15.000 bijen in Brazilië en Australië uitgerust met een soort rugzakjes die de chips op hun plek houden.

“De sensoren werken op dezelfde manier als de zwarte doos in een vliegtuig”, verklaart hoofdonderzoeker Paulo de Souza. “Ze voorzien ons van vitale informatie over stressfactoren die de gezondheid van bijen kunnen beïnvloeden.”

Bijenpopulaties over de hele wereld zijn in de afgelopen jaren flink geslonken. De reden van die massale sterfte is nog onduidelijk. “In sommige delen van de wereld kan een gezonde bijenkolonie de ene dag nog perfect functioneren en de volgende dag kunnen alle bijen dood zijn”, verklaart De Souza op BBC News.

Stuifmeel
Door zo veel mogelijk bijen in verschillende gebieden uit te rusten met sensoren, hoopt De Souza te kunnen achterhalen welke factoren een rol spelen bij de wereldwijde bijensterfte. Hij vermoedt dat de insecten het moeilijk hebben door schadelijke stoffen in hun omgeving, ziektes en het verlies aan leefgebieden.

De bioloog heeft ook onderzoekers in andere landen dan Australië en Brazilië gevraagd om mee te werken aan zijn onderzoek en bijen uit te rusten met sensoren. “Geen wetenschapper kan dit raadsel in zijn eentje ontrafelen.”

Voor de insecten brengt het onderzoek wel een nadeel met zich mee. “Bijen die we uitrusten met sensoren kunnen niet zo veel stuifmeel dragen als normaal, maar we komen door dit experiment wel een hoop te weten over hun gedrag.”

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

wetenschappers-rusten-bijen-met-zwarte-doos-.html

Bijen ‘vaccineren’ hun larven onbewust

Bijen zijn in staat om hun ongeboren larven onbewust te vaccineren tegen specifieke ziektes, zo blijkt uit een nieuwe studie.

In de honing die bijen aan hun koningin voeren, belanden vaak kleine hoeveelheden ziektekiemen die de werkers hebben opgepikt.

Deze minuscule hoeveelheden van de bacteriën zorgen ervoor dat de ongeboren larven in het lichaam van de koningin een resistentie ontwikkelen tegen de ziektekiemen.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Pathogens.

Transport
Hoofdonderzoeker Dalial Freitak van Arizona State University deed meer dan tien jaar onderzoek naar vitellogenine. Dat is een eiwit in het lichaam van bijen waaraan ziektekiemen zich binden.

De kleine hoeveelheden ziektekiemen die de koningin binnenkrijgt via de door haar werkers vervaardigde honing, worden door dit eiwit naar de eitjes in haar lichaam getransporteerd. De ongeboren larven worden als gevolg daarvan minder gevoelig voor de bacteriën.

De bevinding dat dat larven als het ware worden gevaccineerd met behulp van vitellogenine, biedt wetenschappers nieuwe mogelijkheden om bijen te beschermen tegen allerlei ziektes.

Vuilbroed
Zelf vaccineren de bijen hun larven onbewust tegen slechts enkele bacteriën met behulp van het eiwit. Maar Freitak hoopt zelf een kunstmatig vaccin te ontwikkelen waarmee hij bijen kan beschermen tegen vuilbroed, een verzamelnaam voor ziektes die soms complete bijenkolonies uitroeien.

“We zijn bezig met een patent voor een vaccin dat we in bijenkorven zouden kunnen introduceren door de werkers ervan te laten eten”, verklaart Freitak op nieuwssite ScienceDaily. “Daarna zouden de bijen in staat zijn om ziektes makkelijker af te schudden.”

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

http://www.nu.nl/wetenschap/4099782/bijen-vaccineren-larven-onbewust.html

 

 

Nu ook Kring Tilburg van Food4Bees

Bijen hebben het moeilijk in Tilburg. En zij niet alleen; alle insecten die bloemen bestuiven hebben gemerkt dat het aanbod van geschikte bloemen erg is teruggelopen.

We willen graag dat honingbijen, hommels en vlinders voldoende voedsel kunnen vinden, zodat ze zich ook weer optimaal voortplanten.
De Kring Tilburg van Food4Bees stimuleert dat de leefomgeving verbetert waardoor deze bloembestuivende insecten weer volop voorkomen in en rond de stad.

Het eerste project van de Kring Tilburg is ‘Bee-o-topen’. Het speelt zich af in het gebied van de Piushaven en Moerenburg. Dit mooie gebied kan veel aantrekkelijker gemaakt worden voor de bestuivers. Het beheer en de inrichting van het gebied wordt aangepast. Ook worden hier een daar planten ingezaaid die voor fraaie bermen gaan zorgen met planten die ook nog veel voeding voor de insecten leveren.

De Kring Tilburg van Food4Bees is voorjaar 2015 opgericht. Allerlei initiatieven op dit gebied in Tilburg, juicht de Kring toe. Laat weten welke ideeën je zelf hebt. De Kring kan meedenken hoe je je plannen kunt realiseren. Uiteindelijk moeten de maatregelen leiden tot meer biodiversiteit, en daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Voor meer informatie over de Kring Tilburg Food4Bees:

e-mail: kring.tilburg@food4bees.nl
website: www.food4bees.com/kring-tilburg