Blog

Amerikaanse wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het aantal haren dat verschillende diersoorten op hun lichaam hebben.
Hommels blijken even harig te zijn als eekhoorns: op hun lichaam groeien gemiddeld ongeveer 3 miljoen haren. De vleugels van motten en vlinders bevatten zelfs 10 miljard haartjes.

De mechanismen waarmee deze dieren hun vacht schoonhouden, kunnen mogelijk leiden tot nieuwe technieken om robots en drones stofvrij te houden.

Dat melden de onderzoekers van de Universiteit van het Georgia Institute of Technology in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Experimental Biology.

Warm
De wetenschappers voerden het onderzoek naar dierenvacht uit bij 27 zoogdieren en insecten, waaronder honden, hommels, bijen, motten, vlinders en eekhoorns. Ze brachten met de computer bij elk dier het aantal haren op een klein oppervlak in kaart en berekenden vervolgens hoeveel haren de totale vacht bevatte.

Het onderzoek ging echter niet alleen om het tellen van haren. De wetenschappers brachten ook in kaart hoe de onderzochte dieren hun vacht schoon houden.

“Deze dieren hebben in de loop van de evolutie waarschijnlijk haren gekregen om zich warm te kunnen houden, maar dat brengt ook een nadeel met zich mee”, verklaart hoofdonderzoeker David Hu op nieuwssite ScienceDaily. “Meer haren betekent meer oppervlak waar stof en vuil tussen kan gaan zitten.”

Schoon
De methodes warmee dieren zichzelf reinigen, blijken zeer uiteen te lopen.

“Honden schudden het water bijvoorbeeld van hun rug met snelle bewegingen en bijen gebruiken harige aanhangsels om stuifmeel uit hun ogen en van hun lichaam te wrijven”, aldus Hu. “Fruitvliegjes kunnen met hun haren vuil van hun lichaam katapulteren met snelheden die vijfhonderd keer zo groot zijn als de zwaartekracht van de aarde.”

Drones
Hu wil de schoonmaakmechanismen van de dieren uiteindelijk als inspiratie gebruiken bij het ontwikkelen van harige systemen waarmee apparaten kunnen worden beschermd tegen stof. “Denk aan drones en Marsrovers, die lopen vaak vast door opeenhopingen van stof.”

klik hier voor het origineel bericht

Rond de Piushaven zijn een flink aantal borden geplaatst die voorbijgangers er op wijzen dat het gebied speciaal is ingericht voor ‘bloembestuivende insecten’.

Met name bijen kunnen moeilijk aan voedsel komen in de stad. Om die reden zaaide de stadsimker vorig jaar nog illegaal terreinen in.

Om de insecten beter te voeden zijn nu drie delen aangewezen (het Piushavengebied, Terrein Watergemaal en Moerenburg) waar speciaal planten werden ingezaaid die a) voor fraaie bermen  zorgen en B) ook nog veel voeding voor de insecten leveren.

Het project werd mogelijk gemaakt door de stichting Food4Bees en de provincie.

Klik hier voor het origineel artikel

 

Bericht uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten en Stichting Land van Wijk en Wouden op woensdag 4 november 2015

Slobkousbijen, tubebijen, tronkenbijen en asbijen. Dit is slechts een greep uit de 71 bijensoorten die in 2015 zijn gevonden in een deel van Zuid-Holland: het Land van Wijk en Wouden. Sommige ervan waren nog niet of nauwelijks uit Zuid-Holland bekend of zijn zelfs landelijk zeldzaam. Verrassend voor een landschap dat zo intensief agrarisch wordt gebruikt.

In 2015 zijn in het Zuid-Hollandse Land van Wijk en Wouden 71 soorten bijen en 83 soorten zweefvliegen aangetroffen. Onverwacht hoge aantallen, gezien het intensieve agrarische gebruik van grote delen van het landschap. Sommige van de aangetroffen soorten waren nog niet of nauwelijks aangetroffen in Zuid-Holland of zijn zelfs landelijk zeldzaam. Voorbeelden van zulke bijzonderheden zijn de weidebij, de lathyrusbij, de distelbehangersbij, de kleine tuinmaskerbij en de gewone tubebij.

Het Groene Hart in Zuid-Holland staat niet bepaald bekend om zijn rijke biodiversiteit. De veeteelt met grote oppervlaktes monotoon weidegebied bepaalt hier in hoge mate het aanzien van het natte polderlandschap. Toch is juist in deze regio een project opgestart om een deel van het gebied om te vormen tot ‘Bijenlandschap’. De Provincie Zuid-Holland, bierbrouwerij Heineken en onderzoeksinstituut Alterra hebben vanuit hun samenwerking Groene Cirkels de handen ineen geslagen om een bloem- en bijenrijk landschap in te richten in het Land van Wijk en Wouden, een gebied grofweg tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer.

Groene Cirkel Bijenlandschap
Een grote verscheidenheid aan partijen doet inmiddels mee aan het Groene Cirkels Bijenlandschap: gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurbeheerders, musea, bedrijven en particulieren. Op vele plekken worden maatregelen genomen in inrichting en beheer om de wilde bijenfauna te stimuleren. Vanuit Groene Cirkels is een Bijenvraagbaak in het leven geroepen waar men kan aankloppen voor adviezen. Om te kunnen meten of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben op de bijenfauna wordt een monitoring uitgevoerd. Deze monitoring bestaat uit twee metingen: een nulmeting in 2015 (pdf; 8,4 MB) en een herhaling in 2018.

Hulp voor de bij is nodig
Dit is een goed begin, maar op veel plekken in de regio laat het aantal bijensoorten nog steeds te wensen over. De deelnemers aan het Bijenlandschap hopen dat de bijendiversiteit in 2018 op alle plekken toegenomen zal zijn. Een grotere diversiteit aan bijen en zweefvliegen betekent namelijk dat planten beter bestoven worden. De plantenrijkdom zal hier dus ook van profiteren. Een bijenlandschap helpt niet alleen de biodiversiteit. Ook een groot deel van onze voedselproductie is afhankelijk van bestuiving. Een bijenlandschap is dus goed voor biodiversiteit, voor onze voedselproductie én het ziet er ook nog prachtig uit.

Klik hier voor het origineel bericht

Europese onderscheiding voor Bee Deals van CLM met begeleiding door Food4bees

 

2015 EUROPEAN BEE AWARD:
Winners announced!
The Dutch project “Bee Deals” from the Centre for Agriculture & Environment wins the 2015 European Bee Award
The runner-up prize goes to the “Czech Bumblebee project” run by Agricultural Research Ltd

Standing from 23 applications, the project “Bee Deals” from the Centre for Agriculture and Environment (CLM) in the Netherlands has emerged as the winner of the 2015 European Bee Award edition. A particularly innovative approach, involving relevant actors (farmers, municipalities, retailers) along the food chain that commit to promoting bee-friendly practices in their daily activities . We have spoken with the coordinator Jenneke van Vliet, to learn more about the goals and roll-out of the project. Click here to read the interview!

 

2015 EU Bee Award – Interview Winner 2015(1)

Save the date!
The 2015 European Bee Award Ceremony and cocktail reception will be hosted by Franc Bogovič MEP, member of the 2015 European Bee Award jury and will take place
On: Wednesday, 9th December 2015
From: 15.00 onwards (15.00 – 18.00 Conference; 18.00 – 20.00 Award Ceremony)
At: Press Club Brussels Europe, rue Froissart 95 – 1000 Brussels
European Bee Award
The European Bee Award was launched for the first time in 2014 by the European Landowners’ Organization and the European Agricultural Machinery Association CEMA with the aim of contributing to the promotion of common solutions for the benefit of biodiversity. The European Bee Award rewards farmers, landowners, land managers or rural entrepreneurs who contribute with an outstanding and innovative project to the protection of bees and other pollinators in the farmed environment.

Bijeenkomst kwaliteitsimpuls leefgebied bijen Hart van Brabant

 

Op maandag 2 november aanstaande organiseert de Food4Bees kring Hart van Brabant een brede bijeenkomst over het leefgebied van de bij in de regio Hart van Brabant.
Een ieder die betrokken is bij de bij, zoals gemeenten, landeigenaren, particulieren, hoveniers, imkers, natuurorganisaties, agrariërs et cetera, is hiervoor van harte uitgenodigd.

Aanleiding bijeenkomst
Op dit moment wordt er een projectplan geschreven om de leefomstandigheden voor de bestuivende insecten zoals bijen en vlinders in Hart van Brabant structureel en duurzaam te verbeteren. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verbetering van de biodiversiteit waarde creëert. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de noodzaak voor dit plan, de stand van zaken en vragen we uw input. U kunt participeren met uw eigen idee en dat verbinden met andere initiatieven. Dit projectplan wordt medio december aan de gemeenten in Hart van Brabant, Provincie Noord-Brabant en andere betrokkenen aangeboden in het kader van ‘Meerjarenprogramma Bijenimpuls 2015 – 2018’.
Daarnaast is het natuurlijk een prima gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken.

Programma
17.30 – 18.30: Ontvangst met een broodje
18.30 Opening door de dagvoorzitter Vincent van Rijsewijk
18.40 Inleiding ‘Hart van Brabant – Bijenland’ door Eric van Oijen, Stichting Food4Bees
19.00 Toelichting werkgroepen ‘Leefgebied’ en ‘Waardecreatie’
19.10 Uitwerking diverse thema’s in groepen
20.00 Centrale terugkoppeling en discussie
20.30 Afsluiting

De avond vindt plaats in Theater De Boemel (Spoorzone), Burg. Brokxlaan 8-76, 5041 SB in Tilburg (www.theaterdeboemel.nl).

Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@food4bees.nl met als onderwerp ‘2 november’.
Uw komst en inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet namens de initiatiefnemers Food4Bees Kring Hart van Brabant:

Vincent van Rijsewijk

Initiatiefnemers Food4Bees Kring Hart van Brabant:
Eric van Oijen, Bestuurslid Stichting Food4Bees, imker
Dion Heerkens, Coöperatie Bels Lijntje
Gert Brunink, Nachtburgemeester, bioloog
Victor Retel Helmrich, Voorzitter Biodiversiteitsteam Goirle
Rob van Dijk, Gemeente Tilburg
Ronald Kusters / Bas Dielen, Brouwers Groenaannemers
Elly Vermaat, RijkenVermaat
Rob Vereijken, Educatie en Advies, Helicon
Jos Römgens, imker
Judith van Loon, PR en Communicatie
Vincent van Rijsewijk, PEP Business Creators BV / MAGNEET

Verdwenen bijensoort bij steilrand op Sallandse Heuvelrug

Bericht uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten & Natuurmonumenten op maandag 21 september 2015

Na een ogenschijnlijke afwezigheid van bijna 40 jaar, is de gele tubebij weer in Nederland gezien.

Op de Sallandse Heuvelrug is deze als verdwenen beschouwde soort waargenomen. Spectaculair, zeker omdat de soort nooit eerder in Overijssel is gevonden en vroeger vooral in Noord-Brabant en Limburg voorkwam.

 
http://www.natuurbericht.nl/?id=14374&Eid=16018

Wij heten u van harte welkom op De Dag van het Fruit

De pas opgerichte stichting Fruitcultuur Brabant presenteert zich op de “Dag van het fruit”, die gehouden wordt op zondag 18 oktober 2015, van 11.00 tot 17.00 uur, in de Philips Fruittuin, Oirschotsedijk 14a, 5651GC Eindhoven.

We laten zien dat er op het gebied van het grootfruit meer is dan de meeste mensen denken, nl. wat er in de supermarkt verkrijgbaar is. U gaat daarna wellicht anders naar onze appels en peren kijken, en voelt u zich gestimuleerd om zelf ook weer vruchtbomen aan te planten.

Een belangrijk onderdeel van het programma is een tentoonstelling van diverse appel- en perenrassen, waarvan er vele in de vergetelheid zijn geraakt. Ook zijn er halfstambomen in pot te koop en daarnaast natuurlijk het fruit zelf en lekkere fruithapjes. Verder zijn er stands met voorlichting over fruit en fruitgebruik, met boeken over de fruitteelt en met gereedschappen en materialen. Op gezette tijden zijn er demonstraties en is er uitleg over het snoeien van fruitbomen.

Hebt u zelf een onbekende oude appel- of perenboom in de tuin staan? Breng wat vruchten mee, dan zullen wij proberen u met de determinatie op weg te helpen. Ook voor muziek wordt gezorgd. De kleinste kinderen tenslotte, kunnen op deze dag genieten van een poppentheater.

De toegang is gratis.

Wij hopen u te zien op deze bijzondere dag!

Stichting Fruitcultuur Brabant

Frans van Beerendonk voorzitter f.beerendonk@home.nl
Jan Zandbergen fruitdeskundige jan@zandbergenfruitbomen.nl

info@fruitcultuurbrabant.nl per01-10-2015 www.fruitcultuurbrabant.nl per01-10-2015

Routebeschrijving:

Komende vanaf de randweg Eindhoven (N2, uit de richtingen Venlo, Nijmegen, ’s Hertogenbosch, Tilburg, Antwerpen en Maastricht): Op de snelweg, volg de borden naar vliegveld Eindhoven. Dit leidt via de N2 naar afslag 29. Neem deze afslag, en vervolg uw weg in de richting van het Crematorium. U bent nu op de Anthony Fokkerweg. Volg deze weg, ga bij het derde verkeerslicht, gerekend vanaf de afslag, rechtsaf (Achtseweg zuid). Neem na ca. 200m, op de rotonde, de eerste afslag. Na ca. 300m bevindt de ingang van de Fruittuin zich aan de rechterkant van de weg.
Komende vanuit Best/Eindhoven centrum: Volg de Boschdijk tot aan de Anthony Fokkerweg, volg de borden richting Crematorium. Ga meteen voorbij het spoorwegviaduct bij de verkeerslichten linksaf (Achtseweg zuid), Neem na ca. 200m, op de rotonde, de eerste afslag. Na ca. 300m bevindt de ingang van de Fruittuin zich aan de rechterkant van de weg.

Lector Bijengezondheid benoemd bij Hogeschool Van Hall Larenstein

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) wordt Karin Steijven per 15 september aangesteld als lector Bijengezondheid.

Karin Steijven promoveert dit najaar aan de universiteit van Würzburg in Duitsland op het onderwerp: ‘Effecten van genetisch gemodificeerde gewassen op bijen’. Tijdens haar studie en overige activiteiten heeft Karin zich verdiept in veel aspecten van bijengezondheid en bijenhouderij waaronder ook de ecologische aspecten hiervan.
De aanstelling van de lector Bijengezondheid vindt plaats naar aanleiding van het in 2013 door het Bijenberaad opgestelde ‘Actieprogramma Bijengezondheid’. Dit actieprogramma  is door de betrokken partijen aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De staatssecretaris heeft vervolgens toegezegd voor een periode van drie jaar een zogenaamde bijenmakelaar mee te willen financieren als schakel tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk.

Staatssecretaris zeer verheugd
Staatssecretaris Dijksma is zeer verheugd over de aanstelling van de bijenlector. “Bijen zijn onmisbaar voor onze natuur en onze voedselproductie. Het is van groot belang dat beschikbare wetenschappelijke kennis om bijengezondheid te bevorderen en bijensterfte tegen te gaan zo goed mogelijk wordt gedeeld. De nieuwe bijenmakelaar kan hier een sleutelrol in gaan spelen”, aldus de staatssecretaris.

Sterk verbindend karakter
De functie van de lector Bijengezondheid heeft een sterk verbindend karakter. De lector vormt een spin in het web tussen onderzoekers, docenten in het groene onderwijs, imkerij-organisaties, natuurbeschermers en andere belanghebbenden. Via praktijkgericht onderzoek draagt  de lector en bijbehorende lectoraat bij aan verbetering van het beroepsgerichte onderwijs en innovatie in de beroepspraktijk.

Bijdrage aan ambitie VHL
Hogeschool  VHL heeft de ambitie de meest duurzame hogeschool van Nederland te worden. Biodiversiteit is in dit kader een van de speerpunten van het toegepast onderzoeksprogramma. De Hogeschool is dan ook blij met deze kans aan dit thema nog meer inhoud te geven via de instelling van dit lectoraat.

Karin Steijven begint 15 september met haar werk. Haar standplaats wordt de locatie Leeuwarden van de Hogeschool.